Новая литература, поступившая в библиотеку.

Изображение: 

2020 -2021 о.ж.

 №2

 

Кітапханаға түскен жаңа әдебиеттер.

Новая литература, поступившая в библиотеку

 

 • Әдебиет теориясы: Антология.1т./Д.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен. – Алматы: «Ұлттық аударма  бюросы» қоғамдық қоры, 2019.-568 бет. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа оқулық
 • Әдебиет теориясы: Антология.2т./Д.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен. – Алматы: «Ұлттық аударма  бюросы» қоғамдық қоры, 2019.-372 бет. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа оқулық
 • Әдебиет теориясы: Антология.3т./Д.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен. – Алматы: «Ұлттық аударма  бюросы» қоғамдық қоры, 2019.-440 бет. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа оқулық
 • Әдебиет теориясы: Антология.4т./Д.Ривкин мен М.Райанның редакциясымен. – Алматы: «Ұлттық аударма  бюросы» қоғамдық қоры, 2019.-452 бет. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа оқулық
 • Райан Майкл. Әдебиет теориясы:Кіріспе. – Алматы: «Ұлттық аударма  бюросы» қоғамдық қоры, 2019.-292 бет. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа оқулық
 • Пинкер стивен. Тіл -инстинкт. – Алматы: «Ұлттық аударма  бюросы» қоғамдық қоры, 2019.-386 бет. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа оқулық
 • Янсон Торе. Тіл тарихы: Кіріспе. – Алматы: «Ұлттық аударма  бюросы» қоғамдық қоры, 2019.-440 бет. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа оқулық
 • Шунк Дейл Х. Оқыту теориясы: білім беру көкжиегі. – Алматы: «Ұлттық аударма  бюросы» қоғамдық қоры, 2019.-608 бет. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100жаңа оқулық
 • Артыкова Т.М., Исакова С.С. Қазақ тілі:оқу құралы/Т.М. Артыкова,С.С.Исакова.- Алматы, Нур-Принт, 2016.- 464 бет.
 • Бекмагамбетова Р.К. Подготовка ребенка к детскому саду и к школе:учебное пособие/ Р.К. бекмагамбетова.- Алматы, Альманах, 2019.- 84с.
 • Джумадуллаева Б.Ш. бастауыш мектептегі логикалық есептер/Б.Ш.Джумадуллаева.-Алматы, Лантар Трейд,2020.- 67бет.
 • Доскараев Б.М. история физической культуры в Казахстане: учебное пособие /Б.М. Доскараев.-Алматы, Лантар Трейд,2020.- 234с.
 • Доскараев Б.М. Туризмнің жалпы негіздері: оқу құралы /

 Б.М. Доскараев.-Алматы, Лантар Трейд,2021.-110 бет.

 

 • Жиенбаева С.Н. Мектепке дейінгі педагогика: оқу құралы/ С.Н. Жиенбаева.- Алматы, Альманах, 2016.- 269с.
 • Манкеш А.Е. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту: әдістемелікк құрал/А.Е. Манкеш.- Алматы, Альманах, 2018.- 116с.
 • Сарсекеева Г. Возрастная физиология человека: учебно-методическое пособие/ Г.Сарсекеева.- Алматы, Нур-Принт, 2018.- 149с.
 • Сейтенова С.С. Бастауыш мектепте қазақ тілін оқытудың теориясы мен әдістемесі: оқу құралы / С.С. Сейтенова.- Алматы, Лантар трейд, 2018.- 273 бет.
 • Сейтенова С.С. Қазақ тілі:оқу құралы/ С.С. Сейтенова.- Алматы, Нур-Принт, 2015.- 272 бет.
 • Тынымбаев С.Т. Компьютерлік жүйелер архитектурасы: оқулық /С.Т. Тынымбаев.-Алматы, Лантар Трейд,2020.- 305 бет.
 • Чистов В.В. Психология спорта: учебное пособие /В.В.Чистов.-Алматы, Лантар Трейд,2020.-69с.
 • Чистов В.В. Психолого-педагогическое наследие народов Средней Азии и Казахстана: учебное пособие /В.В.Чистов.-Алматы, Лантар Трейд,2020.-195с.
 • Шыңғсов Б.Т. Робот техникасы негіздері: оқулық /Б.Т.Шыңғысов.-Алматы, Лантар Трейд,2019.-129бет.

 

 

 

 

Кітапханаға түскен жаңа әдебиеттер.

Новая литература, поступившая в библиотеку.

 

 

 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Iтом.  Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік. жазғ.: П.Бисенбаев, Е.Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н.Нұрәділ; жауапты ред. Ә. Тарақ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.-210б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. II том. Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік. жазғ.: П.Бисенбаев, Е.Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н.Нұрәділ; жауапты ред. Ә. Тарақ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.-264б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. III том.  Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік. жазғ.: П.Бисенбаев, Е.Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н.Нұрәділ; жауапты ред. Ә. Тарақ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.-272б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IVтом.  Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік. жазғ.: П.Бисенбаев, Е.Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н.Нұрәділ; жауапты ред. Ә. Тарақ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.-279б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. Vтом.  Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік. жазғ.: П.Бисенбаев, Е.Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н.Нұрәділ; жауапты ред. Ә. Тарақ; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.-283б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIтом.  Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік. жазғ.: П.Бисенбаев, Е.Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н.Нұрәділ; жауапты ред. З.Бисенғали; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.-299б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VII том.  Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік. жазғ.: П.Бисенбаев, Е.Кәрібозов, Л. Мұсалы, Н.Нұрәділ; жауапты ред. З.Бисенғали; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 307б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. VIII том. Пәнаралық зерттеу/ Ж. Дәдебаев, Ө.Әбдиманұлы,Т.Кәкішев,  З.Бисенғали, З.Сейітжанов, Ж. Тілепов, А.Салқынбай, М.Үмбетаев, Р. Тұрысбек, П.Бисенбаев, Е.Кәрібозов; жауапты ред. Қ.Мәдібаева; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 279б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. IX том. Пәнаралық зерттеу/ Ж. Дәдебаев, Ә. Тарақ, А.Көпбасарова, М. Қожақанова, Қ.Сандыбаева, А.Сайдажиева, А. Кіребаева, А. Түнкер; жауапты ред. З.Сейітжанов; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 291б.
 • Дәдебаев Ж. Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XI том. Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік. жазғ.: Д. Қарағойшиева, Л.Мұсалы; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 298б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XII том. М.О. Әуезов. Абайтану мәселелері. Мақалалар/ құраст., түсінік. жазғ.: Д. Қарағойшиева, Л.Мұсалы; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 302б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XIII том. М.О. Әуезов. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы (1845-1904)/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 264б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XIV том.C.Мұканов. Абай Құнанбаев / жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 254б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XV том. Қ.Жұмалиев. Абай поэзиясының тілі / жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 248б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XVI том. Ахметов З. Абайдың ақындық әлемі  / жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 308б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XVII том. Нұрқатов А. Абайдың ақындық дәстүрі  / жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 276б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XVIII том. Мұхамедханов Қ. Абай шығармаларының текстологиясы жайында/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 290б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XIX том. Әуезова Л.М. Мұхтар Әуезов шығармашылығындағы Қазақстан тарихының мәселелері/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 276б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XX том. Әуезова Л.М. Әлімқұлов Т. Жұмбақ жан/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 248б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXI том. Мырзахметов М. Мұхтар Әуезов және абайтану проблемалары/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 290б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXIIтом.  Ойлар мен толғаныстар/ құраст. П.Бисенбаев, Д. Қарағойшиева, Л. Мұсалы, Г.Шарипова; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.-294б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXIIIтом.  Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік.жазғ.: А.Айтмұханбетова, И.Әзімбаева, Ә.Жапарова, Е. Кәрібозов; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.-274б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXIV том. Сыздықова Р. Абай шығармаларының тілі. Лексикасы мен грамматикасы/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 316б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXV том. Сыздықова Р. Абай өлендеренің  синтаксистік құрылысы. Абайдың сөз өрнегі/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 350б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXVI том. Ысмағұлов Ж. Абай. Даналық дәрістері/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 318б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXVIIтом. Жұртбай Т. Күйесің, жүрек...сүйесің... (Абай: жан бостандығы немесе рухани тәуелсіздіқ)/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 452б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXVIIIтом. Абай шығармаларының басылымдарына түсініктер/ құраст., түсінік.жазғ. Д. Қарағойшиева, Л.; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.-298б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXIXтом. Мырзахметов М. Ойлар мен толғаныстар/ құраст.: Л.Мұсалы, П. Бисенбаев, Е.Кәрібозов, Д. Қарағойшиева; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 286б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXтом. Мырзахметов М. Абай және Шығыс/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 294б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXIтом. Мырзахметов М. Абайдың адамгершілік мұраттары. Абай және Әуезов/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 406б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXII том. Әбдіғазиұлы Б.Абай және Шәкәрім әлемі/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 286б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXIII том. Палтөре Ы.М. Абай Құнанбайұлының шығармаларында Құран және хадис мәтіндерінің интепретациялануы/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2017.- 264б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXIVтом. Ойлар мен толғаныстар/ құраст.: Л.Мұсалы, П. Бисенбаев, Е.Кәрібозов, Д. Қарағойшиева; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 282б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXV том.  Дәдебаев Ж. Абай мұрасын пәнаралық зерттеу нәтижелері.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 270б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXVIтом. Мырзахметов М. Абайтану.Библиографиялық көрсеткіш/ Абаяведение. Библиографический указатель/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 282б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXVIIтом. Сыздықова Р. Абай және қазақтың  ұлттық әдеби тілі. Ғылыми мақалалар/  құраст.: C.Б. жусанбаева, Н.Н. Аитова; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 250б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXVIIIтом. Мұратова Г.Ә. Абайдың тілдік тұлғасы. Монография.- Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 346б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XXXIXтом. Ойлар мен толғаныстар/ құраст., түсінік.жазған С.Б. Жусанбаева, Н.Н. Аитова; жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.-225б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XLтом. Мырзахметұлы М. Абай: Толық адам ілімі/ жалпы ред. басқ. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 238б.
 • Абайтану. Таңдамалы еңбектер. XLIтом/ Картаева А.М. Абай мен Мұхтар Әуезов әлеміндегі рухани сабақтастық. Монография.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 382б.
 • Абайдың ақындық мектебі: халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары, 10 желтоксан 2013 жыл. - Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 308б.
 • « Абай-Шәкәрім шығармаларын орта және жоғары мектепте оқыту әдістері» атты республикалық оқу-әдістемелік конференция материалдары.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 179б.
 • Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. Тандамалы даналық сөздер/ Құрастырған, жалпы ред.баск. Ж. Дәдебаев.- Алматы: Қазақ университеті, 2019.- 96б.
 • Абай-Шәкәрім. Монография/жалпы ред. басқ.Қ.Әбдезұлы.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 210б.
 • Абайтану. Махамбеттану: ғылыми-әдістемелік жинақ.- Алматы: Қазақ университеті, 2012.- 100б.
 • Болатова Г.Ж. Анализ поэтики эпопеи «Путь Абая»: учебное пособие.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 138 с.
 • Дәдебаев Ж. Абайдың антропологизмі.- Алматы: Қазақ университеті, 2014.- 238б.
 • Жаздым үлгі жастарға бермек үшін:Абайдың тұлға болып қалаптасуындағы кітап пен білімнің рөлі:әдістемелік-библиографиялық құрал/ құраст: Ш.Б.Мукашева, С.Мінайхан; жауапты ред.: )Қ.Т. Туенбаева; ред.: Н.У. Самиева.- Алматы: Қазақ университеті, 2016.- 114б.
 • Көбесов А. Әл-Фараби мен Абайды қатар оқығанда:Зерттеу еңбек.- Алматы: Қазақ университеті, 2006.- 58б.
 • Машанов А. Әль-Фараби және Абай/ Ғылыми кеңестің төрағасы және алғы сөзін жазған академик  Ғ.М.Мұтанов.- Алматы: Қазақ университеті, 2020.- 219б
 • Мәдібаева Қ.Қ. Абайтану: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.- 204б.
 • Салқынбай А.Б. Абай сөзінің лингвопоэтикасы: монография/ А.Б.Салқынбай.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 242б.
 • Тарақов Ә.С. Абайдың аудармашылық таланты: оқу құралы/ Ә.С. Тарақов.- Алматы: Қазақ университеті, 2018.- 259б.
 • Темірболат А.Б. Абайдың поэтикалық әлемі – Поэтический мир Абая: монография/ А.Б.Темірболат, Н.Ж. Кенжеғараев.- Алматы: Қазақ университеті, 2015.- 190б.